Sjöar nära Lövön                        
I Sverige finns nära 100 000 sjöar som är större än en hektar, alltså 100x100 meter. Tillsammans upptar sjöarna drygt 40 000 km² och utgör 
totalt cirka nio procent av landets yta.
  Det exakta antalet sjöar och sjöarealen förändras ständigt på grund av bland annat landhöjningen, sjösänkningar, indämningar, erosion 
och igenväxning. Sjöarealen varierar också under året, bland annat på grund av reglering av sjöarna. De flesta sjöarna är små, cirka 80 000 
av dem är mindre än 10 hektar. De 23 sjöar som är över 100 km² står för ungefär en tredjedel av den totala sjöytan, och de tre största själva 
för nästan en fjärdedel. 
  Norrbottens län har flest sjöar med totalt 30 730 stycken, vilket motsvarar cirka 30 procent av Sveriges alla sjöar. Endast sex kommuner i 
landet, varav fem i Skåne, saknar helt sjöar.Vänern är med sina 5 648 km² och 153 000 miljoner m³ vatten den största och vattenrikaste sjön. 
Den djupaste sjön är Hornavan, som på sitt djupaste ställe är 228 meter och den högst belägna sjön är Kaskasjaure på 1448 meter över havet.
Källa: SMHI 

Sjöar inom 5 km radie från Lövön

Totalt 33 sjöar