Fredag 20 maj 2016 Att avmaska Oskar den andre. Suck!
   Oskar den andre är stor, stark och bråkig. Jag är liten, svag och (relativt) snäll, så 
när min bagge skall avmaskas blir det problematiskt. Åtminstone för mig. Att avmaska 
tackorna och lammen är svettigt men problemfritt. Att avmaska baggen Oskar innebär 
en hård kamp. 
   I motsats till tackor och lamm så måste Oskar den andre inta drycken liggande. Att 
klämma fast honom mellan benen fungerar inte. Då slutar försöket med en våldsam rid-
tur.
   Till sist lyckas jag fälla honom till marken. Oskar svarar med en rak höger med bak-
benet, som träffar i mig ansiktet. Glasögonen far all världens väg. Sedan rullar han över 
mig (60-70 kg) och landar på glasögonen, som förvandlas till skrot. 
   Blödande, täckt av fårskit och skitförbannad, lyckas jag till sist avmaska honom. Suck!
Dagens citat:"Enligt hustrun har hans personlighet förändrats och impotensen medför 
förutom nervösa besvär för hustrun själv även ökade ekonomiska utgifter genom behov 
att leja hjälp." 
Källa: Skrattnet/Skadeanmälningar