Måndag 1 februari 2016 Havsörn som fågelbordsart
  I dag avslutades Sveriges största fågelräkning -Vinterfåglar inpå Knuten. Fågelräkningen,
som pågått under fyra dagar, vänder sig till både ingrodda fågelskådare som till dagisbarn.
  Även om jag inte riktigt förstått poängen med en sådan här inventering ur ett seriöst,ve-
tenskapligt perspektiv, så är det ändå ett utmärkt sätt av Sveriges Ornitologiska Förening 
att skapa ett intresse för "skådandet".
  Mitt fågelbord är omgivet av täta buskage där fåglarna sitter och äter den medförda ma-
ten efter en blixtsnabb räd vid fågelbordet. Det är svårt, snudd på omöjligt, att uppskatta 
antalet. Visst kan jag gissa antalet (är det en eller tre eller sju tofsmesar?) men med så-
dana osäkra uppgifter så avstår jag hellre från att medverka.
   Sällsyntaste fågelarten? Havsörn! Dock inte vid fågelbordet utan ett femtiotal meter 
bort på en plats där jag lagt ut kött- och fettrester. (Jodå, havsörnen kan räknas som 
fågbordsart! Kollat med SOF.) Fördelen med en art som havsörn är ju att den är lätt att 
räkna... 
  Under sommarhalvåret så får jag ibland besök av fiskgjuse och häger som fångar guld-
fiskar i dammen. Räknas de som fågelbordsarter?
Dagens citat: "Kvinnor älskar enkla saker här i livet -män."
Källa: Okänd

Måndag 8 februari 2016 En kabeltattares klagan
   Idag har jag förlorat kontakten med resten av planeten. Suck!. Att bo mitt in i skogen 
innebär att den enda tillförlitliga internetuppkopplingen är ADSL, dvs en tunn telefontråd
genom skogen. 
   Att inte kunna läsa fyra dagstidningar känns hårt men det är bara att bita ihop. En repa-
ratör är på g men det kan dröja upp till tre arbetsdagar innan jag kan sitta och lalla framför 
en internetuppkopplad dator igen. Suck!
  Vanligtvis så är en nedfallen telefontråd felet, men inte denna gång. En trasig telefonlinje
behöver jag ingen reparatör för, det reparerar jag själv. Skam vore det väl annars! Jag 
har ju tio månaders utbildning som kabeltattare på ett signalregemente. 
  Undring: När ligger dagens blogg på webben? För ftp:en behövs ju ett fungerande Inter-
net. Suck!
Dagens citat: "Var tionde död i trafikolyckor kör mc"    
Rubrik i Göteborgsposten 

Lördag 13 februari 2016 Kreativa flasklamm är en plåga.
   Att hungriga flasklamm går rakt igenom elstängslet är ingen nyhet. Sånt händer varje
år. Men att flasklammen i somras lockade med sig kompisar och kompisarnas mödrar att 
beta på gräsmattan var något nytt.
   Hur jag än lappade och lagade stängslet så hittade jag dagligen får och lamm förnöjt 
betande på gräsmattan. Suck! Till sist gav jag upp försöken att skilja tackorna från baggen 
och bagglammen (se även 4 juni 2015).
   För första gången någonsin har jag inte en susning om när tackorna skall lamma. Det 
kan bli idag och det kan dröja en månad. Normalt lammar mina tackor under andra halvan 
av mars men i år...? 
   Tur att jag har en övervakningskamera installerad i fårhuset. Nu kan jag sitta vid köks-
bordet och kolla när tackorna lammar i stället för att tvingas springa ut till fårhuset många 
gånger dagligen (och nattligen).
Dagens citat: "Den kvinnliga bilföraren fick hela frampartiet intryckt. Lastbilsföraren en-
dast små skador på lämmen."
Avigsidan: Skadeanmälningar