ooooo

 Söndag 28 augusti 2016 Sorkar är nog bra, men vid bäcken ska dom inte va
      Ok, att efter 20 år restaurera en 20 meter lång, konstgjord bäck, som leder till min 
 trädgårdsdamm är inte som att gräva Panamakanalen. Men det känns så. Under alla 
 dessa år så har naturen gjort sitt. Igenvuxet är bara förnamnet. I bäcken frodades både 
 fuktälskande växter som kaveldun med vanligt gräs, brännässlor, små gran- och björk-
 plantor samt en stor vinbärsbuske.
     Under några år utan katter så ökade sorkbeståndet dramatiskt, trots en allt större popu-
 lation av snokar. Varför gnaga hål på den gummiduken som hindrar vattnet att försvinna i
 marken? Gummit kan inte smaka gott. 
      Efter drygt hundrafemtio arbetstimmar, så börjar bäcken åter se ut som den gjorde för 
 tjugo år sedan. Nu har mina tre katter ansvaret för att förhindra nya sorkangrepp.
 Dagens citat: "Ingen skulle ha kommit ihåg den barmhärtige samariten om han bara 
 hade varit godhjärtad. Han hade pengar också." 
 Källa: Margaret Thatcher