Måndag 29 januari 2018  Microsoftsupporten: -Släng dig i väggen!  
   Jag haaatar Microsoftsupporten! Att ringa till Microsofts helpdesk gör man bara under
 pistolhot. Nästan. Först siffrar (bra ord, egen uppfinning) man sig fram i en halv evighet. 
 Nästa steg blir att lyssna till, i stort sett, obegripliga instruktioner om hur man avhjälper 
 det aktuella felet på egen hand. Detta för att undvika att störa dom små liven på sup-
 porten, antar jag. 
   Långt om länge så är det dags att få tala med en, förhoppningsvis, levande person. 
 Ha! Skulle inte tro det! Nu fylls telefonen med ett skrällande och oerhört irriterande ljud
 som för någon gravt hjärskadad, kan uppfattas som försök till musik. Skrället varvas 
 med en uppmaning om att stanna kvar i telefonen eftersom jag alldeles strax får prata
 med supporten. Ha!
   Efter att ha genomlidit den här proceduren flera gånger så har jag nu en teori varför
 man beter sig på detta sätt: Ingen normalt funtad person står ut att manglas genom
 Microsofts kundservice utan avslutar till sist "samtalet". Jag misstänker starkt att före-
 tagets "kundservice" syftar till att låta dom små liven på supporten ha en lugn och be-
 haglig tillvaro på jobbet.
   Släng dig i väggen, Microsoft!
 Dagens citat: "Huvuddelen av vår import kommer från andra länder."
 George W. Bush