ooooo

 Måndag 26 september 2016 Den som spar han har 15.286.641 får kvar
     Snart är det dags för lammslakt. Jag har fått frågan om det inte känns svårt att ta livet
 av dom små söta lammen. Jo, kul är det inte, men anta att jag idag har tio tackor och en 
 bagge och avstod från lammslakt. Efter tio år skulle jag ha 15.360 får och efter 20 år hade
 antalet får stigit till smått otroliga15.286.641 får (femtonmiljonetrehundraåttiosextusensex-
 hundrafyrtio).  Jodå, en tacka kan bli över tjugo år och lamma.
     Det finns ett stort tankefel med denna högst teoretiska beräkningen. Fåren i exemplet 
 svälter ihjäl redan år två. Betet räcker inte. Dessutom dör inga av sjukdomar, olyckor etc. 
 För att upprätthålla en stabil population, så skall en tacka ersättas av ett av hennes tack-
 lamm (plus, i detta exempel, en tiondels bagglamm). Då förblir populationen stabil. De 
 övriga 1.572.863 måste bort. Hårt men nödvändigt. 
 Dagens citat: På sömntabletter: "Varning: Kan orsaka sömnighet." 
 Källa: Avigsidan/ instruktioner för idioter